Điểm nổi BẬT

TUYỆT vời khối lượng triệu Mát mở rộng mà trọng và cục u! Vâng, và bàn chải is cool

Xin chào! Tôi đã có một kinh nghiệm tốt với việc sử dụng mascara thương hiệu l', vì vậy họ mới giới tên của khối Lượng Lớn cú Sốc Thực sự, tất nhiên, thú vị với tôi, và tôi hạnh phúc, tôi đã quyết định thử nó sử dụng. Đầu tiên, một chút thông tin:Màu mắt Nâu Sản phẩm tên: Mascara Lớn khối Lượng cú Sốc Thực sự Nhà Sản Xuất: Eviline Khối lượng: 10 ml ***XUẤT HIỆN VÀ ĐÓNG GÓI***Bán bởi mực ở đây t...